KONGRESNE INFORMACIJE

RADNO VRIJEME REGISTRACIJSKOG STOLA

Četvrtak, 26. listopad 2023   14:00 – 18:00 

Petak, 27. listopad 2023       07:00 – 18:00 

Subota, 28. listopad 2023      08:00-13:30

Nedjelja, 29. listopad 2023      08:00-10:00

Akreditacije:

Svi delegati i gosti dobit će akreditaciju s imenom na stolu za registraciju.

Akreditacija je službeni dokument sastanka i treba je nositi cijelo vrijeme

IZLOŽBENI PROSTOR

Četvrtak, 26. listopad 2023   09:00 – 18:00

Petak, 27. listopad 2023       09:00 – 18:00

Subota, 28. listopad 2023      09:00-13:30

Subota, 29. listopad 2023      08:00-13:30

Jezik

Službeni jezik Kongresa je Hrvatski 

POTVRDA O SUDJELOVANJU

Tehnički organizator

FILIDA TRAVEL
Dore Pfanove 7, Zagreb

derma@filidatravel.hr 
tel: 385 1 4616 522
fax: 385 1 4616 521