KONGRESNE TEME

Kako bismo što bolje odgovorili izazovima modernog sestrinstva u dermatovenerologiji, načelne teme kongresa su:

1. Zdravstvena njega dermatoveneroloških bolesnika zasnovana na dokazima

2. Novosti u liječenju i njezi dermatoveneroloških bolesnika

3. Slobodne teme

4. Posteri

5. Radionice

Prijavljene radove s kojima možete sudjelovati na kongresu potrebno je dostaviti do 01. kolovoza 2023. godine na e-mail udruga.derma@gmail.com

Tehnički organizator

FILIDA TRAVEL
Dore Pfanove 7, Zagreb

derma@filidatravel.hr 
tel: 385 1 4616 522
fax: 385 1 4616 521