Organizacijski odbor

Predsjednica kongresa
Željkica Čubrilović

Tajnice kongresa
Anamarija Tvorić
Barbara Tršinski

Članovi organizacijskog odbora
Renata Jančinec
Maja Petrušić
Marina Podkrajac
Mirela Žaja
Kristina Jakić Hlevnjak
Ivana Halambek
Nada Burušić
Biserka Šajatović
Dijana Vidović
Kristina Stakić
Nataša Juranić
Dubravka Koletić
Gloria Kovačević

Tehnički organizator

FILIDA TRAVEL
Dore Pfanove 7, Zagreb

derma@filidatravel.hr 
tel: 385 1 4616 522
fax: 385 1 4616 521